PLASTCOM úspešne používa SPC v riadení kvality - Statistical Process Control

Spoločnosť Plastcom, spol. s r.o., bola založená v roku 1991 s orientáciou na obchod s chemickými surovinami. Od roku 1996 sa venuje výrobe konštrukčných plastov pre vstrekovanie na báze termoplastov.

Plastcom, spol. s r.o., sa zaoberá vývojom, výrobou, recykláciou a aplikáciou konštrukčných plastov pre vstrekovanie, vrátane technickej podpory.

Modul SPC zahŕňa nasledovné oblasti:

 • Komunikácia s nadradeným ERP systémom CONTROL DIALOG - plán výroby, technologické karty atď.
 • Napojenie na zber dát strojov
 • Správa a document flow technologických kariet a limitov, parametrov
 • Klient pre operátorský panel vo výrobe: 
  • aktivácia šarže, uvoľnenie
  • tvorba protokolov z dát stroja
  • regulácia procesu
  • kontroly po regulácii
 • Manažérsky klient: reporting a vyhodnotenie
  • Štatistické zhodnotenie
  • Stabilita
  • Atesty
HORE