Orkla Foods rozširuje naše potravinárske riešenie pre svoju kľúčovú fabriku v Rumunsku

Orkla Foods v našom regióne známa najmä potravinárskymi značkami Hamé, Vitana, OTMA, Masox, Májka, DOMA, Znojmia, BASK ... je 2. najväčším producentom balených potravinárskych výrobkov v Čechách a 4. na Slovensku.

V Rumunsku je Orkla Foods Romania popredným producentom potravín, v súčasnosti tam združuje cez 80 značiek a produktov, pričom z Rumunska pokrýva trhy východnej európy, balkán a blízky východ.

Sme radi, že môžeme preukázať našu kompetenciu v obore potravinárstva v multilokálnom prostredí.

HORE