DobréJablká nasadili systém optiMES ako kritický nástroj pre vyhodnotenie práce a odmien v sadoch a na výrobných linkách

Boni Fructi, spol. s r.o. bola založená v roku 1999, aby ponúkala na slovenský trh domáce ovocie a zeleninu ako aj tovar dovážaný zo zahraničia. Viac ako 650 kmeňových a sezónnych pracovníkov z niekoľkých štátov EU aj mimo EU používa na desiatkach rôznorodých pracovísk systém optiMES. 

Výrobný systém optiMES vďaka svojim možnostiam integrácie a variability umožnil nasadiť centrálne riešenie pre monitorovanie činností a výkonov, odmien a miezd do rozsiahleho a nehomogénneho prostredia. 

Autentifikácia pracovníkov je formou gumových RFID hodiniek a zber dát je zabezpečený sériou terminálov a mobilnými aplikáciami.

Každé pracovisko má špecifický proces aj špecifickú formu odmeňovania, systém optiMES dokáže tieto dáta správne vyhodnotiť a hoogenizovať.

Systém pre úplnosť dát je prepojený na ďalšie systémy v spoločnosti: Informačný systém QI, TopControl FruitManager, Human HOUR, Biometric a ďalšie. 

HORE