MGL s.r.o. používa systém optiMES naprieč kritickými procesmi vo výrobe

Firma MGL s.r.o. bola založená v r. 1991 za účelom výroby dielov pre letecký priemysel. Momentálne pokrýva mimo to portfólio dielov pre automobilový, stavebný a elektrotechnický priemysel. 

MGL využíva ERP systém QI nasadený implementačným partnerom EXAS s.r.o.. Systém optiMES je plne integrovaný so systémom QI a systému QI pomáha riadiť a monitorovať nasledovné procesy výroby:

  • Zber dát z 25 technologických zariadení (vstrekolisy, rezačky, pece, počítačky, testery, dopravníky)
  • Odvod OK/NOK výrobkov, spotreba materiálu na zakázku, vysledovateľnosť a štítkovanie
  • Riadenie toku práce na strojoch: workflow a odvod operácií, výkazy prác
  • OEE na všetkých pracoviskách
  • Servis a údržba
  • Riadenie kvality: Statistical Process Control (SPC) vrátane regulačných diagramov a regulácie procesu, notifikácie anomálií podľa SPC
  • Ekonomika výrobnej zakázky - určenie nákladov na zakázku vrátane spotreby elektrickej energie a ďalších réžií, plnenie plánu vs. skutočnosť. 
HORE