Riešenia pre výrobu

Prehľad aplikácií optiMES

Z komplexného MES systému sme vybrali sadu ucelených agend, ktoré tvoria pre zákazníka pridanú hodnotu, sú jednoducho nasaditeľné, pracovníkmi natívne použiteľné, efekt je okamžitý. Aplikácie je možné kombinovať, v rámci aplikácií je možné dokupovať rozšírenia tak, aby funkčnosť vyhovovala Vášmu výrobnému prostrediu a výrobnému programu. V prípade Vášho záujmu vieme migrovať na plnohodnotný MES systém.

Riadenie a plánovanie výroby
Aplikácia už v základe obsahuje silnú sadu funkcií pre riadenie výroby bez potreby implementácie náročného ERP alebo MES systému, pričom prínos je porovnateľný. V aplikácii dokážete intuitívne plánovať, kapacitne plánovať, evidovať TPV, zaraďovať do výroby, sledovať plnenie plánov, odvádzať operácie, korigovať zmeny vo výrobe, vyhodnocovať výrobu.

Odvod vo výrobe

Aplikácia je silný nástroj na sledovanie pohybu materiálu, polotovaru, výrobku, dávok, šarží. Samozrejmosťou sú rozšírenia ako je Mobilná expedícia, Nákup čítačkou, vychystávací zoznam, podpora skladov, vysledovateľnosti.

Riadenie kvality vo výrobe

Ste manažérom kvality a chýba Vám riešenie, ktoré pokrýva celú Vašu agendu? Spravili sme snímku z viacerých organizácií v obore potravinárstvo, spracovania plastov, recyklácie a vytvorili sme produkt, ktorý plní úlohy bežnej operatívy, ale aj plánovania a vyhodnocovania. Od periodických kontrol návhnad na hlodavce, cez HACCP, atesty šarží až po mobilné meranie kvality na vstupe, medzioperačnej a výstupnej kontrole. Systém, ktorý rieši reklamácie, nápravné opatrenia, umožňuje sledovanie anomálií, vyhodnocovanie parametrov a taktiež zmenové konanie pri správe dokumentácie, správe etikiet. Všetko čo potrebujete ku svojej práci a riadeniu kvality. Pripojením senzora alebo váhy získate prehľad v reálnom čase.

Mobilná kvalita

Táto aplikácia umožňuje cez mobilný telefón zhotovovať protokoly spravidla pri vstupnej a výstupnej kontrole kvality. Vyplníte checklist, urobíte fotodokumentáciu, skenujete čiarové kódy. Tak isto aj mimo dosah WiFi siete v offline režime, v teréne cez 3G mobilné dáta. V prípade reklamácie cez mobil odošle email na určené oddelenenie, riadite nápravné opatrenie. Zvlášť evidujete napr. vratné obaly pre potreby saldokonta. Cez manažérskeho klienta vyhodnocujete merania, získavate silný nástroj pre rozhodovanie o dodávkach, o kvalite produkcie. 

Celková efektívnosť vo výrobe - OEE

Dostupnosť, výkon, kvalita. Stroj posiela informáciu o stave nezávisle od človeka a ten popisuje prestoje, dôvody straty výkonu a cez dotykový panel zmenu sortimentu do normy a nad normu. Viac o module na tejto podstránke.

Dochádzka na pracovisko

Aplikácia slúži pre evidenciu pohybu pracovníkov na pracoviskách. Výstupom je pracovný denník, ďalej spracovaný do mesačného reportu ako podklad pre mzdy. APlikácia zahŕňa plánovanie práce, migráciu, evidenciu v teréne cez tablet (napr. zber v sade). Dôraz sa kladie na jednoduché založenie pracovníka, prihlásenie RFID, iButton, NFC čipmi. V rozšírenej verzii dokáže vyhodnocovať úkolové odmeňovanie podľa času a odvedeného výkonu.

Receptúrové váženie

Aplikácia podporuje širokú škálu váh na trhu. Máme skúsenosti so všetkými renomovanými dodávateľmi váhových systémov na Slovensku. V súčasnosti je funkčných cez 300 pracovísk, ktoré využívajú tento produkt. Či už sú to váhy laboratórne, váhy na mikrokomponenty, alebo tenzometrické silo váhy a mostové váhy na kontrolných stanovištiach. Aplikácia umožňuje evidovať receptúry a pomocou zvoleného režimu váženia usmerňovať vážnika k dodržaniu normy. Samozrejmosťou je sledovanie HACCP komponent a v spolupáci s aplikáciou riadenia kvality vyhodnocovať nápravné opatrenia, tvoriť databázu opatrení a navrhovať optimálne riešenie pre dodržanie správneho technologického postupu.

 

Pokiaľ vyžadujete väčšiu kontrolu nad systémom, tak ponúkame balíky nástrojov, ktoré Vám to umožnia:

  • Tlačový manažér - Tvorba užívateľských tlačových zostáv s podporou grafov, čiarových kódov, kontingenčných tabuliek, dynamických a dropdown PDF výstupov
  • Tracking - natívny nástroj na logovanie zmien v systéme. Zmeny hodnôt, výmazy, vkladanie, komplet história nad ceou DB alebo Vami vybranými formulármi.
  • Logovanie užívateľov + security logging + security auditing.
  • OLAP Reporting - Integrovaný BI reportovací tool v štýle Power BI, kde sú pripravené pre Vás základné dátové pohľady dát z aplikácií a už je na Vás, aký pohľad si usporiadate, zotriedite a spojíte. Samozrejme grafický výstup formou grafu, export .cube do ďalších SW, tvorba vzorcov. Možnosť zavolať kocku nad aktuálnym filtrom kdekoľvek v systéme s možnosťou zobrazenia dynamického grafu, priebehu a trendu.
  • Label Designer a integrácia designerov tretích strán ako je Zebra, Brain, Bartender.

Balík Grátis
Obsahuje sadu nástrojov, ktoré sú dostupné ku každej aplikácii:

  • Dokument manažment systém vrátane okamžitých náhľadov, verzovania, draganddropy, integrované PDF, podpora NC programov, DWG preview, ZPL Zebra preview.
  • Export a Import dát vo formátoch CSV,XLS,DOC,DOCX,PDF atď. Generické tlačové výstupy, podpora šablón, word šablón, excel šablón atď

Mikroserver

Obsahuje nainštalovaný a nakonfigurovaný server odladený pre použitie s našimi riešeniami.

  • Server HPE, OS Windows 2016 Ess., 2xSSD, 16GB RAM, 2xLAN. 

 

HORE