Kto sme a čo robíme?

Sme procesní a technickí inžinieri, skúsení konzultanti v oblasti podnikových procesov a automatizácie. Nasadzujeme výrobný systém typu MES podľa moderného konceptu Data Driven Manufacturing. Cieľom je minimalizácia ľudského faktora a chybovosti vo výrobných procesoch, zvýšenie produktivity procesov.

V prvom kroku zozbierame signály z bottleneck strojov vo výrobe. Pomocou systému vyhodnotenia OEE získame presné informácie o štruktúre prestojov, priebehu výroby, pracovníkoch vo výrobe. Následne stiahneme z nadradeného ERP systému objednávky a zaplánujeme ich do Vašej špecifickej výroby. Vo výrobe riadime tok materiálu, workflow, udržujeme vysledovateľnosť. Odvedieme množstvá, zabezpečíme dostatok vstupného materiálu pre výrobu a vytvoríme záznamy o kvalite výrobkov. Prepojenie na modul Servis a údržba poskytuje rýchlu odozvu na prestoje strojov. Autonómna údržba cez OEE terminál a predikcia anomálií v signáloch zasa preventívne chráni efektivitu kapacít.

Čo nás odlišuje?:

 • Expresný servis - garantujeme krátku odozvu a kompetentné riešenie.
 • Flexibilita a modulárnosť - najprv boľavé procesy, potom inovácie. Výrobný systém MES rastie s Vami.
 • Cenová politika - Riešenie je vhodné pre rýchlo rastúce spoločnosti, kde uz excel nestačí, ale na druhej strane mohutný systém ešte nemá na začiatku význam.
 • Rentabilita investície - Priemerná návratnost základného modulu je 182 dní. Priemerný nárast produktivity 4 až 7%. Kvalitatívny efekt vždy pozitívny.
 • Stabilita systému - systém zahŕňa failover prevention a disaster recovery.
 • Inteligentný systém - Do automatizovaných procesov integrujeme fuzzy logiku, hromadnú obsluhu a ďalšie prvky rozhodovania v procese.

Systém je ušitý na mieru Vašim procesom, pričom sa snažíme udržať samotnú interakciu s užívateľmi veľmi intuitívnym a jedoduchým spôsobom za použitia mobilov, čítačiek, QR štítkov, dotykových panelov, veľkoplošných vizualizácií, majákov.    

 

Spoločnosť DATANOVA s.r.o. ponúka plnohodnotnú integráciu riadenia podnikových procesov v rozsahu:

Piramida

 • Návrh, programovanie a inštalácia PLC infraštruktúry
 • Návrh, programovanie a inštalácia SCADA systémov
 • Integrácia MES systému
 • Komunikácia s nadradeným podnikovým systémom
 • Riadenie výroby
Viac...
HORE